1 de Mayo

CLAUSURA AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ 2021

1 DE MAYO 2021

https://www.youtube.com/watch?v=98MIFFjGBVw

MISA DE SAN JOSÉ. 1 DE MAYO DE 2020 

                   

                   Triduo de San José.

                   Día Tercero. 2020

                 

                   Triduo de San José.

                   Día Segundo. 2020


            Triduo de San José. 

      Día Primero. 2020